آکادمی آموزش (خانه مدیریت)


به منظور آشنایی با آکادمی آموزش و کسب اطلاعات بر روی ″اطلاعات بیشتر″ کلیک نمایید.


گروه مشاوران پونکس با توجه به نیاز سازمان‌ها و شرکت‌ها ، دوره‌های تخصصی آموزشی گوناگون در زمینه مدیریت برگزار می‌کند.

در همین راستا به منظور برگزاری هر چه بهتر این دوره‌ها و صدور گواهینامه‌های معتبر داخلی و خارجی با موسسه " خانه مدیریت" همکاری می‌نماییم و مسئولیت اجرایی دوره‌ها و آکادمی آموزش گروه مشاوران پونکس برعهده "خانه مدیریت" قرار گرفت.