PONEX همکاران


در ابن بخش می‌توانید اطلاعات مربوط به همکاران PONEX را مطالعه فرمایید.


مسعود یگانه

دکتری مدیریت استراتژیک

عضو هیئت مدیره

دانلود رزومه

علی بنیادی

دکتری مدیریت بازاریابی

عضو هیئت مدیره

دانلود رزومه

مصطفی خلیلی

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

عضو هیئت مدیره

رسول قاسمی

کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی

مدیر پروژه

مازیار پاکدامن

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

مدیر پروژه

سوده حیدریان

کارشناسی ارشد مدیریت رسانه

مدیر ارتباطات