دوره‌های برگزارشده


دوره‌های برگزار شده توسط گروه مشاوران پونکس


 

 

کارگاه گمیفیکیشن در ماندگاری تجربه مشتریان

دانشگاه علم و صنعت

فروردین 1396

 

 

کارگاه گمیفیکیشن با محوریت خلق تجربه

دانشگاه علم و صنعت

اریبهشت 1396

 

 

کارگاه نورومارکتینگ

دانشگاه فردوسی مشهد

خرداد 1396

 

 

دوره آموزشی مدیریت تجربه مشتریان

ویژه مدیران ارشد شرکت سایپا و پارس‌خودرو

خرداد 1396

 

 

کارگاه مدیریت تجربه مشتریان

ویژه مدیران هتل‌های شهر یزد (گروه هتل‌های مهر، جاده ابریشم و ...)

یزد - دی 1396

 

کارگاه مدیریت تجربه مشتریان

ویژه مدیران بازرگانی و CRM صنعت بانک و بیمه

بهمن 1396

 

همایش سالانه مدیران ارشد گروه فن آوا

سخنرانی با موضوع مدیریت تجربه مشتریان در حوزه فناوری اطلاعات

بهمن 1396

 

کارگاه مدیریت تجربه بیماران در حوزه خدمات درمانی

ویژه مدیران مراکز درمانی

تهران - بهمن 1396

کارگاه مدیریت تجربه بیماران در حوزه خدمات درمانی

ویژه مدیران مراکز درمانی شهر مشهد

مشهد - اسفند 1396

 

 

کارگاه مدیریت تجربه مشتریان

ویژه مدیران کسب و کارهای بخش خصوصی

مشهد - هتل قصرطلایی - اسفند 1396

 

نشست تخصصی مدیریت تجربه مشتریان

با حضور مدیران فروش و بازاریابی گروه هتل‌های پارسیان

اصفهان - خرداد 1397